สรุปผลรางวัล

8-14 กุมภาพันธ์ 2566
การแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV)

รอบแบ่งกลุ่ม 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 - 20.00 น.

รอบรองชนะเลิศ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 - 18.00 น.
รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ 3 : 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 - 18.00 น.

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE) ได้ทาง Facebook SCPHUB

20 กุมภาพันธ์ 2566
การประกวดผลงานวิจัย ด้วยวาจาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Oral Presentation Thai/Eng)

เวลา 09.00-12.00 น. อาคารเรียนรวม ห้อง 3102 (ภาษาไทย), ห้อง 3103 (ภาษาอังกฤษ)

20 กุมภาพันธ์ 2566
การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยโปสเตอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Poster Presentation Thai/Eng)

เวลา 09.00-12.00 น. อาคารเรียนรวม ห้อง 3203 (ภาษาไทย), ห้อง 3204 (ภาษาอังกฤษ) 

20 กุมภาพันธ์ 2566
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ "อัตลักษณ์บัณฑิตของ สบช." (Eng Speech)

เวลา 09.00-12.00 น. อาคารอเนกประสงค์

21 กุมภาพันธ์ 2566
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ (เปตอง)

เวลา 09.00-11.00 น. สนามเปตองหน้าทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ (โดม)

21 กุมภาพันธ์ 2566
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

เวลา 09.00-11.00 น. อาคารอเนกประสงค์ (โดม)

รายละเอียดกำหนดการ-SBAH-2023 (.PDF)