ผู้เข้าแข่งขัน E-Sport (ROV)

การแข่งขัน E-Sport (ROV)

คุณสมบัติ
 • นักศึกษาทุกหลักสูตร ในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยละ 6 คน / 1 ทีม
 
รูปแบบการแข่งขัน
 • แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 ทีม) แข่งแบบเจอกันหมด
 • วิธีนับแต้ม (แข่งแบบชนะ 2 ใน 3)
  • ชนะ 2-0 ได้ 3 แต้ม
  • ชนะ 2-1 ทีมผู้ชนะได้ 2 แต้ม ทีมผู้แพ้ได้ 1 แต้ม
 • ลำดับที่ 1 ของแต่ละกลุ่ม แข่งรอบชิงชนะเลิศ (ชนะ 2 ใน 3)
 • การตัดสินจาก คะแนน ผลต่างเกมส์และจำนวนการฆ่าตามลำดับ
 
รายละเอียดการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องรวบรวมสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันหลักเป็นจำนวน 5 คน และสามารถมีตัวสำรองได้ 1 คน เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่อย่างน้อย 18 ตัวสำหรับการแข่งขัน Tournament Mode ระบบ NormalBan/Pick
 • ทีมที่อยู่ทางซ้ายของตารางการแข่งขันจะได้อยู่ฝ่ายสีน้ำเงิน (บน) ในเกมแรก และในเกมถัดไปผู้แพ้ในเกมก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ในเลือกฝั่ง
 • หากเริ่มการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที ฝ่ายที่ล่าช้าจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้บัญชีของตนเองในการแข่งเท่านั้น
 • ในระหว่างการแข่งต้องมีการถ่ายถอดภาพจากห้องแข่งขันตลอดเวลาการแข่งขัน
 • ห้าม ทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมของตนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เข้าแข่งขันโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกภาพหลักฐานและยุติการแข่งขันในทันที แต่หากมีการแข่งขันจนจบเกม จะถือว่าทั้งสองทีมยินยอมให้เกิดการแข่งขันขึ้นผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับฟังข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที
 • ห้าม มิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนอนุญาตให้บุคคลอื่นเล่นแทนตนเองในขณะทำการแข่งขัน
บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎสากลของเกม RoV ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rov.in.th/rule
 • การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการเริ่มเกมใหม่ (Rematch)
 • ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันทีโดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเลือกฮีโรและตำแหน่งการเล่นเหมือนเกมแรกก่อนมีการขอเริ่มเกมใหม่ หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย (เช่นเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่มทั้งบริเวณ หรือเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม) ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้งหลักฐานให้กับผู้จัดการแข่งขันผ่านการโพสต์ในกระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่หรือไม่
 • หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเริ่มเกมไปแล้วเกินกว่า 2 นาทีในเกม ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายขอเริ่มเกมใหม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ ตามเห็นสมควรจากผู้จัดการแข่งขัน ในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันเป็นกรรมการแข่งขันนั้น ๆ (เช่นการสตรีมสดผ่านช่องทางใด ๆ ของผู้จัดการแข่งขัน)
 • การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน
 • การตั้งชื่อตัวย่อวิทยาลัยในโปรแกรม ZOOM คลิกที่นี่
 • ไม่อนุญาติ ให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ชมภายในตัวเกม (Observer หรือ Spectator) ในขณะทำการแข่งขันในกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันโดยผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวเข้าชมการแข่งขันดังกล่าว
 • ห้าม ผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำการถ่ายทอดสดหรือ Stream ผ่านช่องทางใด ๆ ก็ตามในขณะทำการแข่งขันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคู่แข่งและผู้จัดการแข่งขันบทลงโทษ : หากผู้เข้าแข่งขันผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในทันที
 • กำหนด 1 วิทยาลัย ต่อ 1 ทีมเข้าแข่งขัน
 • ห้าม ใช้โปรแกรมช่วยเล่นใด ๆ ทั้งสิ้น
 
รางวัลการเข้าแข่งขัน
 • รางวัลชนะเลิศ โล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร